Mežniecību saraksts, ja pazudis medību suns!

Missing

Moderator: Demiana

Mežniecību saraksts, ja pazudis medību suns!

Postby ComesFlay » 14 Jan 2010, 01:58

Pēc medību suņu saimnieku lūguma publicēju visu virsmežniecību un mežniecību kontaktinformāciju. Gadījumā, ja mežā ir aizskrējis suns, visacīgākie var būt mednieki un meža inspektor! Vismaz tādā veidā daudzi mednieki atguva savus mazos "medību biedrus":

Aizkraukles virsmežniecība, Aizkraukles rajons
Oškalna iela 3, Jaunjelgava, Aizkraukles raj. LV-5134
fakss 51 52290, tālr. 51 52276
e-pasts: vm@aizkraukle.vmd.gov.lv

Daudzevas mežniecība 51 41322
“Jaunozolnieki”, Daudzeses pag., Aizkraukles raj. LV-5111
Daudzeses pag., Seces pag., Staburaga pag., Sunākstes pag.

Jaunjelgavas mežniecība 51 52338
Oškalna iela 6, Jaunjelgava, Aizkraukles raj. LV-5134
Jaunjelgavas pils. ar l. t., Kurmenes pag., Sērenes pag.,Valles pag.

Kokneses mežniecība 51 61409
Dzirnavu iela 9, Koknese, Kokneses pag., Aizkraukles raj. LV-5113
Aizkraukles pils., Aizkraukles pag., Bebru pag., Iršu pag., Kokneses pag., Skrīveru pag.

Neretas mežniecība 51 76212
“Kokles”, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles raj. LV-5118
Mazzalves pag., Neretas pag., Pilskalnes pag., Zalves pag.

Pļaviņu mežniecība 51 34637
Lielā iela 53, Pļaviņas, Aizkraukles raj. LV-5121
Aiviekstes pag., Klintaines pag., Pļaviņu pils., Vietalvas pag.


Alūksnes virsmežniecība, Alūksnes rajons
Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes raj. LV-4301
fakss 43 81128, tālr. 43 81130
e-pasts: vm@aluksne.vmd.gov.lv

Annas mežniecība 43 81232
Ozolu iela 1, Alūksne, Alūksnes raj. LV-4301
Annas pag., Ilzenes pag., Jaunannas pag., Kalncempju pag., Zeltiņu pag.

Apes mežniecība 43 00378
“Ģērmaņi”, Apes l. t. Alūksnes raj. LV-4337
Alsviķu pag., Apes pils.ar l. t., Jaunlaicenes pag.

Bejas mežniecība 43 42330
“Pumpuri”, Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj. LV-4357
Jaunalūksnes pag., Pededzes pag.

Gaujienas mežniecība 43 00366
“Veri”, Gaujienas pag., Alūksnes raj. LV-4339
Gaujienas pag., Trapenes pag., Virešu pag.

Kolberģa mežniecība 43 81179
“Ielejas”, Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj. LV-4350
Alūksnes pils., Mārkalnes pag., Veclaicenes pag., Ziemeru pag.

Mālupes mežniecība 43 81180
“Upeskalns”, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes raj. LV-4358
Liepnas pag., Malienas pag., Mālupes pag.


Balvu virsmežniecība, Balvu rajons
Rūpniecības iela 8, Žīguri, Balvu raj. LV-4584
fakss 45 22254, tālr. 45 22254
e-pasts: vm@balvi.vmd.gov.lv

Baltinavas mežniecība 45 63384
Kārsavas iela 5, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu raj. LV-4594
Baltinavas pag., Briežuciema pag., Lazdulejas pag.

Balvu mežniecība 45 22953, 45 21067
Stacijas iela 19, Balvi, Balvu raj. LV-4501
Balvu pils., Balvu pag., Bērzkalnes pag., Kubuļu pag., Vīksnas pag.

Rugāju mežniecība 45 22693, 45 22685
Kurmenes iela 41, Rugāji, Rugāju pag., Balvu raj. LV-4570
Rugāju pag.

Tilžas mežniecība 45 21036, 45 21039
Liepu iela 3, Tilža, Tilžas pag., Balvu raj. LV-4572
Bērzpils pag., Krišjāņu pag., Lazdukalna pag., Tilžas pag., Vectilžas pag.

Viļakas mežniecība 45 63242, 45 63583
Parka iela 42, Viļaka, Balvu raj. LV-4583
Kupravas pag., Medņevas pag., Susāju pag., Šķilbēnu pag., Vecumu pag., Viļakas pils., Žīguru pag.


Cēsu virsmežniecība, Cēsu rajons
Dārza iela 12, Priekuļi, Cēsu raj. LV-4126
tālr. 9196839, e-pasts: vm@cesis.vmd.gov.lv

Bānūžu mežniecība 41 69358
“Meža bānūži”, Bānūži, Taurenes pag., Cēsu raj. LV-4119

Dzērbenes klientu apkalpošanas punkts 41 66235
“Līdumi”, Dzērbenes pag., Cēsu raj. LV-4118
Dzērbenes pag., Kaives pag., Skujenes pag., Taurenes pag., Vaives pag.

Ieriķu mežniecība 41 96738
“Mētras”, Melturi, Drabešu pag., Cēsu raj. LV-4139
Amatas pag., Cēsu pils., Drabešu pag., Līgatnes pils., Līgatnes pag., Vaives pag.

Nītaures mežniecība 41 44390
“Mežrūpnieki”, Nītaures pag., Cēsu raj. LV-4112
Nītaures pag., Zaubes pag., Mores pag.

Pārgaujas mežniecība 41 34409
“Muižarāji”, Stalbes pag., Cēsu raj. LV-4151
Raiskuma pag., Stalbes pag., Straupes pag.

Piebalgas mežniecība 41 62164
Gaujas iela 13, Jaunpiebalga, Cēsu raj. LV-4125

Vecpiebalgas klientu apkalpošanas punkts 41 63212
“Kļavas”, Inešu pag., Cēsu raj. LV-4123
Drustu pag., Inešu pag.,Jaunpiebalgas pag., Vecpiebalgas pag., Zosēnu pag.

Raunas mežniecība 41 77330
Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pag., Cēsu raj. LV-4131
Liepas pag., Mārsnēnu pag., Priekuļu pag., Raunas pag., Veselavas pag.


Daugavpils virsmežniecība, Daugavpils rajons
K.Valdemāra iela 7, Daugavpils LV-5401
fakss 54 21962, 54 21203, tālr. 54 25782
e-pasts: vm@daugavpils.vmd.gov.lv

Daugavpils mežniecība 54 22935
K. Valdemāra iela 7, Daugavpils LV-5401
Daugavpils pils., Ambeļu pag., Biķernieku pag.,Dubnas pag., Kalupes pag., Līksnas pag., Maļinovas pag., Naujenes pag., Nīcgales pag., Vaboles pag., Višķu pag.

Grīvas mežniecība 54 21828
K. Valdemāra iela 7, Daugavpils LV-5401
Demenes pag., Kalkūnes pag., Laucesas pag., Medumu pag., Salienas pag., Skrudalienas pag., Tabores pag., Vecsalienas pag.

Sventes mežniecība 54 97224
“Mežsētas”, Sventenes pag., Daugavpils raj. LV-5473
Bebrenes pag., Dvietes pag., Eglaines pag., Ilūkstes pils., Pilskalnes pag., Subates pils. ar l. t., Sventes pag., Šēderes pag.

Gulbenes virsmežniecība, Gubenes rajons
Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401
fakss 44 71053, tālr. 44 71053
e-pasts: vm@gulbene.vmd.gov.lv

Gulbenes mežniecība 44 71757
Pamatu iela 14, Gulbene LV-4401
Beļavas pag., Galgauskas pag., Gulbenes pils., Litenes pag., Stāmerienas pag., Stradu pag.

Jaungulbenes mežniecība 44 31537
“Mežniecība”, Jaungulbenes pag., Gulbenes raj. LV-4429
Daukstu pag., Jaungulbenes pag., Līgo pag.

Lejasciema mežniecība 44 71960
Smilšu iela 7, p/n Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes raj. LV-4429
Lejasciema pag.

Lizuma mežniecība 44 73789
“Lejas-1”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes raj. LV-4425
Lejasciema pag., Lizuma pag., Tirzas pag.

Rankas mežniecība 44 44733
“Birzes”, Ranka, Rankas pag., Gulbenes raj. LV-4416
Druvienas pag., Rankas pag.


Jēkabpils virsmežniecība, Jēkabpils rajons
Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils LV-5205
fakss 52 31669, tālr. 52 32304, 52 31669
e-pasts: vm@jekabpils.vmd.gov.lv

Aknīstes mežniecība 52 66305
Parka iela 1, Aknīste, Jēkabpils raj. LV-5208
Aknīstes pils. ar l. t., Asares pag., Elkšņu pag., Gārsenes pag., Rites pag.

Jēkabpils mežniecība 52 33226
Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils LV-5205
Ābeļu pag., Kalna pag., Salas pag., Sēlpils pag.

Krustpils mežniecība 52 30441
Lielā iela 22a, Jēkabpils LV-5202
Atašienes pag., Krustpils pag., Kūku pag., Mežāres pag., Variešu pag., Vīpes pag.

Slates mežniecība 52 54390
“Liepas”, Zasas pag., Jēkabpils raj. LV-5221
Dignājas pag., Dunavas pag., Leimaņu pag., Rubenes pag., Zasas pag.

Viesītes mežniecība 52 45537
“Meža Stauģi”, Viesītes l. t., Jēkabpils raj. LV-5237
Saukas pag., Viesītes pils. ar l. t.


Krāslavas virsmežniecība, Krāslavas rajons
Atmodas iela 17, Krāslava LV-5601
fakss 56 22593, tālr. 56 22599
e-pasts: vm@kraslava.vmd.gov.lv

Bukmuižas mežniecība 56 55295
p/n Ezernieki, Ezernieku pag., Krāslavas raj. LV-5692
Andzeļu pag., Bērziņu pag., Ezernieku pag., Svariņu pag., Šķaunes pag.


Dagdas mežniecība 56 53110
Pasta iela 35a, Dagda, Krāslavas raj. LV-5674
Andrupenes pag., Asūnes pag., Dagdas pils., Dagdas pag., Kastuļinas pag., Konstantinovas pag., Ķepovas pag.

Indras mežniecība 56 25110
Rīgas iela 159, Krāslava LV-5601
Indras pag., Kalniešu pag., Piedrujas pag., Robežnieku pag., Skaistas pag.

Krāslavas mežniecība 56 23871
Rīgas iela 159, Krāslava LV-5601
Aulejas pag., Grāveru pag., Izvaltas pag., Kaplavas pag., Kombuļu pag., Krāslavas pils., Krāslavas pag., Šķeltovas pag., Ūdrīšu pag.


Kuldīgas virsmežniecība, Kuldīgas rajons
Dārza iela 8, Kuldīga LV-3300
fakss 33 24942, tālr. 33 22026
e-pasts: vm@kuldiga.vmd.gov.lv

Alsungas mežniecība 33 52644
“Almāle”, p/n Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas raj. LV-3306
Alsungas pag., Ēdoles pag., Gudenieku pag.

Kuldīgas mežniecība 33 22678
“Čiekurīši”, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas raj. LV-3301
Īvandes pag., Kuldīgas pils., Padures pag., Rumbas pag., Vārmes pag.

Kurmāles mežniecība 33 22361
“Stumbri”, Kurmāles pag., Kuldīgas raj. LV-3301
Kurmāles pag., Pelču pag., Snēpeles pag., Turlavas pag.

Rendas mežniecība 33 47113
“Viesturi”, Rendas pag., Kuldīgas raj. LV-3319
Kabiles pag., Rendas pag.

Skrundas mežniecība 33 31026
Amatnieku iela 1, Skrundas pag., Kuldīgas raj. LV-3319
Laidu pag., Nīkrāces pag., Raņķu pag., Rudbāržu pag., Skrundas l. t.


Liepājas virsmežniecība, Liepājas rajons
Atpūtas iela 4, Grobiņa, Liepājas raj., LV-3430
fakss 34 90292, tālr. 34 91260
e-pasts: vm@liepaja.vmd.gov.lv

Aizputes mežniecība 34 48285
Brīvzemnieku bulvāris 1, Aizpute, Liepājas raj. LV-3456
Aizputes pils., Aizputes pag., Cīravas pag., Kalvenes pag., Kazdangas pag., Lažas pag., Vecpils pag.

Grobiņas mežniecība 34 91255
Atpūtas iela 4, Grobiņa, Liepājas raj. LV-3430
Bārtas pag., Dunalkas pag., Durbes pils. ar l. t.,Gaviezes pag., Grobiņas pils., Grobiņas pag., Medzes pag., Tadaiķu pag., Liepājas pils.

Nīcas mežniecība 34 69128
“Mežgari”, Nīcas pag., Liepājas raj. LV-3473
Dunikas pag., Nīcas pag., Otaņķu pag., Rucavas pag.

Priekules mežniecība 34 61161
“Senči”, p/n Priekuļi, Priekules pag., Liepājas raj. LV-3434
Bunkas pag., Embūtes pag., Gramzdas pag.,Kalētu pag., Priekules pils., Priekules pag., Vaiņodes pag., Virgas pag.

Sakas mežniecība 34 98517
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Liepājas raj. LV-3466
Pāvilostas pils., Sakas pag., Vērgales pag.


Limbažu virsmežniecība, Limbažu rajons
Cēsu iela 39, Limbaži LV-4001
fakss 40 22841, tālr. 40 21091
e-pasts: vm@limbazi.vmd.gov.lv

Alojas mežniecība 40 31550
Limbažu iela 8, Aloja, Limbažu raj. LV-4064
Alojas pils. ar l. t., Braslavas pag., Brīvzemnieku pag., Staiceles pils.ar l. t.

Katvaru mežniecība 40 23607
“Kadiķi”, p/n Limbaži, Umurgas pag., Limbažu raj. LV-4001
Katvaru pag., Pāles pag., Umurgas pag., Viļķenes pag.


Limbažu mežniecība 40 22319
“Eglāji”, p/n Limbaži, Limbažu pag., Limbažu raj. LV-4001
Lēdurgas pag., Liepupes pag., Limbažu pils., Limbažu pag., Skultes pag., Vidrižu pag.

Salacgrīvas mežniecība 40 41541
“Vecsalacas”, p/n Salacgrīva, Salacgrīvas l. t., Limbažu raj. LV-4033
Ainažu pils. ar l. t., Salacgrīvas pils. ar l. t.


Ludzas virsmežniecība, Ludzas rajons
Latgales iela 107, Ludza LV-5701
fakss 57 22009, tālr. 57 22009
e-pasts: vm@ludza.vmd.gov.lv

Kārsavas mežniecība 57 33331
p/n Kārsava, Malnavas pag., Ludzas raj. LV-5717
Goliševas pag., Malnavas pag., Mērdzenes pag., Mežvidu pag.,
Pušmucovas pag., Salnavas pag.

Ludzas mežniecība 57 25460
Latgales iela 107, Ludza LV-5701
Blontu pag., Ciblas pag., Cirmas pag., Isnaudas pag., Līdumnieku pag., Ņukšu pag., Pildas pag., Pureņu pag., Zvirgzdenes pag.

Zilupes mežniecība 57 25375
Latgales iela 17a, Zilupe, Ludzas raj. LV-5751
Briģu pag., Istras pag., Lauderu pag., Nirzas pag., Pasienes pag., Rundēnu pag., Zilupes pils., Zaļesjes pag.


Madonas virsmežniecība, Madonas rajons
Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas raj. LV-4871
fakss 48 52015, tālr. 48 52371
e-pasts: vm@madona.vmd.gov.lv

Aronas mežniecība 6439002
Liepu iela 1, p/n Kusa, Aronas pag., Madonas raj. LV-4847
Aronas pag., Liezēres pag.

Cesvaines mežniecība 48 52291
Dārzu iela 2/8, Cesvaine , Madonas raj. LV-4871
Cesvaines pils. ar l. t., Dzelzavas pag., Sarkaņu pag.

Ērgļu mežniecība 48 71239
“Ceriņi”, p/n Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas raj. LV-4840
Ērgļu pag., Jumurdas pag., Sausnējas pag., Vestienas pag.

Kalsnavas mežniecība 48 37582
p/n Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas raj. LV 4860
Bērzaunes pag., Kalsnavas pag., Mārcienas pag.

Lubānas mežniecība 48 94441
“Eglāji 1”, p/n Lubāna, Indrānu pag., Madonas raj. LV 4830
Indrānu pag., Lubānas pils., Ošupes pag.

Madonas mežniecība 48 30415
“Dzintari”, p/n Prauliena, Praulienas pag., Madonas raj. LV 4825
Lazdonas pag., Ļaudonas pag., Madonas pils., Mētrienas pag., Praulienas pag.

Varakļānu mežniecība 9226871
Ozolu iela 7, Varakļāni, Madonas raj. LV 4838
Barkavas pag., Murmastienes pag., Varakļānu pils., Varakļānu pag.


Preiļu virsmežniecība, Preiļu rajons
“Kaijas”, Jersikas pag., Preiļu raj. LV-5315
fakss 53 81780, tālr. 53 81780
e-pasts: vm@preili.vmd.gov.lv

Aglonas mežniecība 53 81312
Daugavpils iela 1, p/n Aglona, Aglonas pag., Preiļu raj. LV-5304
Aglonas pag., Aizkalnes pag., Rušonas pag.

Līvānu mežniecība 53 41636
“Alejas”, p/n Jersika, Jersikas pag., Preiļu raj. LV-5315
Jersikas pag., Līvānu pils., Rožkalnu pag., Rožupes pag., Sutru pag., Turku pag.

Preiļu mežniecība 53 81196
“Mežsētas”, p/n Preiļi, Preiļu pag., Preiļu raj. LV-5301
Pelēču pag., Preiļu pils., Preiļu pag., Riebiņu pag., Upmalas pag., Vārkavas pag.


Stabulnieku mežniecība 53 59249
I. Sorokina iela 14, p/n Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu raj. LV-5333
Galēnu pag., Rudzātu pag., Saunas pag., Silajāņu pag., Sīļukalna pag., Stabulnieku pag.


Rīgas-Ogres virsmežniecība, Rīgas, Ogres rajons
Brīvības iela 129, Ogre LV-5004
fakss 50 46945, tālr. 50 44799
e-pasts: vm@ogre.vmd.gov.lv

Ādažu mežniecība 7700384
“Smilškalni-1”, p/n Ādaži, Adažu pag., Rīgas raj. LV-2164
Ādažu pag., Carnikavas pag., Garkalnes pag.

Babītes mežniecība 7919352
Liepu aleja 17, p/n Babīte, Rīgas raj. LV-2101

Babītes pag., Jūrmalas pils., Rīgas pils., Salas pag.

Baldones mežniecība 7932429
“Saulītes-1”, Baldones pag., Rīgas raj. LV-2125
Baldones pils. ar l. t., Baložu pils., Daugmales pag., Ķekavas pag.

Inčukalna mežniecība 7977173
Miera iela 2, p/n Inčukalns, Inčukalna pag., Rīgas raj. LV-2141
Inčukalna pag., Krimuldas pag., Siguldas pils., Siguldas pag., Vangažu pils.

Mālpils mežniecība 7925232
Ķiršu iela 2, p/n Mālpils, Mālpils pag., Rīgas raj. LV-2152
Allažu pag., Mālpils pag.

Mārupes mežniecība 7701974
“Mežziņi-2”,Olaines pag., Rīgas raj. LV-2114
Mārupes pag., Olaine pils., Olaines pag.

Ropažu mežniecība 7918320
“Mežvidi”, p/n Ropaži, Ropažu pag., Rīgas raj. LV-2135
Ropažu pag., Salaspils pils. ar l. t., Stopiņu pag.

Saulkrastu mežniecība 7951197
Ainažu iela 1, SaulkrastiRīgas raj. LV-2160
Saulkrastu pils. ar l. t., Sējas pag.

Birzgales mežniecība 50 34289
Nākotnes iela 2, p/n Birzgale, Birzgales pag., Ogres raj. LV-5033
Birzgales pag., Ķeguma pils ar l. t.

Madlienas mežniecība 50 39117
“Medņi”, p/n Madliena, Madlienas pag., Ogres raj. LV-5045
Krapes pag., Ķeipenes pag., Madlienas pag., Mazozolu pag., Meņģeles pag., Taurupes pag.

Ogres mežniecība 50 45244
“Tūjas”, p/n Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres raj. LV-5041
Ikšķiles pils. ar l. t., Jumpravas pag., Ķeguma pils., Lauberes pag.,
Lēdmanes pag., Lielvārdes pils. ar l. t., Ogres pils, Ogresgala pag.,
Rembates pag., Suntažu pag., Tīnūžu pag.


Rēzeknes virsmežniecība, Rēzeknes rajons
Rēznas iela 6, Rēzekne LV-4603
fakss 46 25290, tālr. 46 22166
e-pasts: vm@rezekne.vmd.gov.lv

Gaigalavas mežniecība 46 20388
Meža iela 2, p/n Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes raj. LV-4618
Dricānu pag., Gaigalavas pag., Nagļu pag., Strūžānu pag., Nautrēnu pag.

Kaunatas mežniecība 46 98363
Upes iela1, p/n Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes raj. LV-4622
Čornajas pag., Kaunatas pag., Stoļerovas pag.

Maltas mežniecība 46 41156
Zamostjes 10, p/n Malta, Maltas pag., Rēzeknes raj. LV-4630
Feimaņu pag., Lūznavas pag., Mākoņkalna pag., Maltas pag., Pušas pag., Silmalas pag.

Rēzeknes mežniecība 46 22708
Rēznas 6, Rēzekne LV-4603
Audriņu pag., Bēzgales pag., Griškānu pag., Ilzeskalna pag., Lendžu pag., Ozolaines pag., Ozolmuižas pag., Rēzeknes pils., Verēmu pag.

Viļānu mežniecība 46 62272
“Mežniecība”, Tevināni, Viļānu pag., Rēzeknes raj. LV-4650
Dekšāru pag., Kantinieku pag., Rikavas pag., Sakstagala pag., Sokolku pag., Viļānu pils., Viļānu pag.


Saldus virsmežniecība, Saldus rajons
“Mežvidi”, Novadnieku pag., Saldus raj., LV-3801
fakss 38 21158, tālr. 38 21158
e-pasts: vm@saldus.vmd.gov.lv

Kursīšu mežniecība 38 35228
“Kalnāji”, Kursīšu pag., Saldus raj. LV-3890
Ezeres pag., Jaunauces pag., Kursīšu pag., Nīgrandes pag., Rubas pag., Vadakstes pag., Zaņas pag.

Saldus mežniecība 38 23725
Pilskalna iela 19, Brocēni, Saldus raj. LV-3851
Blīdenes pag., Brocēnu pils. ar l. t., Gaiķu pag., Jaunlutriņu pag.,
Remtes pag., Saldus pag., Šķēdes pag.

Sesiles mežniecība 38 22024
“Saldenieki”, Novadnieku pag., Saldus raj. LV-3801
Lutriņu pag., Novadnieku pag., Pampāļu pag., Saldus pils, Zirņu pag., Zvārdes pag.


Talsu virsmežniecība, Talsu rajons
Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu raj., LV-3257
fakss 32 74459, tālr. 32 74263
e-pasts: vm@talsi.vmd.gov.lv

Andumu mežniecība 32 98533
“Lazdas”, p/n Lībagi, Lībagu pag., Talsu raj. LV-3290
Abavas pag., Balgales pag., Lībagu pag., Sabiles pils., Stendes pils., Strazdes pag., Virbu pag.

Dundagas mežniecība 3242444
Pils iela 13, Dundaga, Talsu raj. LV-3270
Dundagas pag., Kolkas pag., Rojas pag.

Talsu mežniecība 32 21070
“Kurši”, p/n Pastende, Ģibuļu pag., Talsu raj. LV-3251
Ģibuļu pag., Valdgales pag.

Valdemārpils mežniecība 32 00492
“Atvari”, p/n Valdemārpils,ValdemārpilsTalsu raj. LV-3260
Īves pag., Laidzes pag., Lubes pag., Rojas pag., Talsu pils., Valdemārpils pils. ar l. t.

Vandzenes mežniecība 32 25075
“Virši”, p/n Vandzene, Vandzenes pag., Talsu raj. LV-3281
Ķūļciema pag., Laucienes pag., Mērsraga pag., Vandzenes pag.


Tukuma virsmežniecība, Tukuma rajons
Mārtiņa iela 1, Tukums LV-3101
fakss 31 25019, tālr. 31 25076
e-pasts: vm@tukums.vmd.gov.lv

Engures mežniecība 31 00346
Jūras iela 62, Engure, Tukuma raj. LV-3113
Engures pag., Sēmes pag., Zentenes pag.

Irlavas mežniecība 31 47127
Padomes ēka, p/n Irlava, Irlavas pag., Tukuma raj. LV-3137
Irlavas pag., Jaunpils pag., Lestenes pag., Viesātu pag.

Kandavas mežniecība 31 25521
Kūrorta iela 2 – 39, Kandava, Tukuma raj. LV-3120

Aizupes klientu apkalpošanas punkts 31 46111
“Aizupes”, p/n Vāne, Vānes pag., Tukuma raj. LV-3120
Kandava, Kandavas pag., Matkules pag., Vānes pag., Zantes pag.,
Zemītes pag., Cēres pag.

Tukuma mežniecība 31 22270
Mārtiņa iela 1, Tukums LV-3101
Degoles pag., Džūkstes pag., Jaunsātu pag., Lapmežciema pag.,
Pūres pag., Slampes pag., Smārdes pag., Tukuma pils., Tumes pag.


Valkas virsmežniecība, Valkas rajons
Valkas iela 16, Strenči, Valkas raj., LV-4730
fakss 47 31686, tālr. 47 31686
e-pasts: vm@valka.vmd.gov.lv

Smiltenes mežniecība 47 76737
Baznīcas laukums 16, Smiltene, Valkas raj. LV-4729

Mežoles klientu apkalpošanas punkts 47 00302
Mežniecība, p/n Smiltene, Launkalnes pag., Valkas raj. LV-4729


Palsmanes klientu apkalpošanas punkts 47 64516
“Birztalas”, p/n Grundzāles, Grundzāles pag., Valkas raj. LV-4713
Bilskas pag., Blomes pag., Brantu pag.,Grundzāles pag.,Launkalnes pag., Palsmanes pag., Smiltene pils., Smiltenes pag.,Variņu pag

Strenču mežniecība 47 31677
Valkas iela 16, Strenči, Valkas raj. LV-4730
Ēveles pag., Jērcēnu pag., Plāņu pag., Sedas pils. ar l. t., Strenču pils., Trikātas pag.

Valkas mežniecība 47 24814
Raiņa iela 34, Valka LV-4701

Saules klientu apkalpošanas punkts 47 23876
“Saule4”, p/n Valka, Valkas pag., Valkas raj. LV-4701
Ērģemes pag., Kārķu pag., Valkas pils., Valkas pag.

Vijciema mežniecība 47 47236
“Meža skola”, p/n Vijciems, Vijciema pag., Valkas raj. LV-4762
Plāņu pag., Vijciema pag., Zvārtavas pag.


Valmieras virsmežniecība, Valmieras rajons
Lilijas iela 4, Valmiera, LV-4201
fakss 42 33020, tālr. 42 33020
e-pasts: vm@valmiera.vmd.gov.lv

Daliņu mežniecība 42 23112
“Daliņi”, p/n Viesturi, Valmieras pag., Valmieras raj. LV-4219
Brenguļu pag., Kauguru pag., Valmieras pils. , Valmieras pag.

Jumaras mežniecība 42 29351
Alejas iela 8, p/n Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras raj. LV-4220
Bērzaines pag., Dikļu pag., Kocēnu pag., Vaidavas pag., Zilākalna pag.

Mazsalacas mežniecība 42 51256
“Lībieši 8”, p/n Mazsalaca, Skaņkalnes pag., Valmieras raj. LV-4215
Matīšu pag., Mazsalacas pils. ar l. t., Ramatas pag., Sēļu pag., Skaņkalnes pag., Vecates pag.

Rencēnu mežniecība 42 68337
Valkas iela 11, p/n Rencēni, Rencēnu pag., Valmieras raj. LV-4232
Burtnieku pag., Rencēnu pag.

Rūjienas mežniecība 42 63432
“Senči”, p/n Endzele, Jeru pag., Valmieras raj. LV-4234
Jeru pag., Naukšēnu pag.

Rūjupes mežniecība 42 63676
Rīgas iela 2, Rūjiena, Valmieras raj. LV-4240
Ipiķu pag., Ķoņu pag., Lodes pag., Rūjienas pils., Vilpulkas pag.


Ventspils virsmežniecība, Ventspils rajons
Mednieku iela 7, Ventspils, LV-3602
fakss 36 22590, tālr. 36 64169
e-pastsvm@ventspils.vmd.gov.lv

Ances mežniecība 36 94456
“Lazdaine”, p/n Ance, Ances pag., Ventspils raj. LV-3612
Ances pag., Tārgales pag.

Piltenes mežniecība 36 77461
Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils raj. LV-3620
Piltenes pils. ar l. t., Zlēku pag.

Tērandes mežniecība 36 43740
“Dzintariņi”, p/n Sise, Ziru pag., Ventspils raj. LV-3625
Jūrkalnes pag., Užavas pag., Ziru pag.

Ugāles mežniecība 36 62179
“Mežrūpnieki”, p/n Ugāle, Ugāles pag., Ventspils raj. LV-3615
Puzes pag., Ugāles pag., Usmas pag.

Ventspils mežniecība 36 64141
Mednieku iela 7, Ventspils, LV-3602Popes pag., Tārgales pag.,
Vārves pag., Ventspils pils.


Zemgales virsmežniecība, Bauskas, Dobeles, Jelgavas rajons
Satiksmes iela 7, Jelgava LV-3007
fakss 30 58147, tālr. 30 58147
e-pasts: vmd@zemgale.vmd.gov.lv

Bauskas mežniecība 39 22404, 39 22412
“Ošiņi”, p/n Bauska, Īslīces pag., Bauskas raj. LV-3901
Bauskas pils., Brunavas pag., Ceraukstes pag.,Codes pag., Gailīšu pag., Īslīces pag., Mežotnes pag., Rundāles pag., Skaistkalnes pag., Svitenes pag., Vecsaules pag., Viesturu pag.

Iecavas mežniecība 39 41538
“Mežupes”, p/n Iecava, Iecavas pag., Bauskas raj. LV-3913
Dāviņu pag., Iecavas pag.

Vecumnieku mežniecība 39 76265
“Sili-600”, p/n Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas raj. LV-3933
Bārbeles pag., Stelpes pag., Vecumnieku pag.

Auces mežniecība 37 45365
Tehnikas iela 2, Auce , Dobeles raj. LV-3708
Auces pils. ar l. t., Bēnes pag., Lielauces pag., Ukru pag., Vītiņu pag.

Bikstu mežniecība 37 66581
“Liepziedi”, p/n Biksti, Bikstu pag., Dobeles raj. LV-3713
Annenieku pag., Bikstu pag., Īles pag., Zebrenes pag.

Dobeles mežniecība 37 25240
Brīvības iela 7b, Dobele, LV-3701
Augstkalnes pag., Auru pag., Bērzes pag., Bukaišu pag., Dobeles pils.,
Dobeles pag., Jaunbērzes pag., Krimūnu pag., Naudītes pag., Penkules pag., Tērvetes pag.

Lielupes mežniecība 30 55737, 30 71237
“Mežsētas”, p/n Garoza, Sidrabenes pag., Jelgavas raj. LV-3044
Cenu pag., Jelgavas pils., Ozolnieku pag., Sidrabenes pag., Valgundes pag.

Svirlaukas mežniecība 30 58235
Bauskas iela 19, Jelgava LV-3001
Meža pētīšanas stacija
Elejas pag., Glūdas pag., Jelgavas pils., Jaunsvirlaukas pag., Kalnciema pils. ar l. t., Lielplatones pag., Līvbērzes pag.,Platones pag., Sesavas pag., Svētes pag., Vilces pag., Vircavas pag., Zaļenieku pag.
User avatar
ComesFlay
Puppy
Puppy
 
Posts: 92
Joined: 13 Jan 2010, 19:35

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: Mežniecību saraksts, ja pazudis medību suns!

Postby Saulpurene » 21 Sep 2010, 12:04

Gribēju piezīmēt, ka šī informācija par mežniecībām diemžēl ir novecojusi. Tikko meklēju savas mežniecības tālruni un pavisam cita struktūra tagad ir, kā arī tālruņi.

http://www.vmd.gov.lv/?sadala=169
User avatar
Saulpurene
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 410
Images: 1
Joined: 31 Jan 2010, 23:47
Location: Jelgavas novads, Latvija


Return to Pazudušie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron