Putnu suņu un spanielu apmācība, semināri, pārbaudes

Dog Sports

Putnu suņu un spanielu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 18 Apr 2013, 07:52

Šī sadaļa būs veltīta putnu suņu lauka macībām, disciplīnai medībās, semināriem, pārbaudēm un citai praktiskai informācijai.


2013.gada 29.junijā

Seminārs ar praktiskajām nodarbībām un paraugdemonstrējumiem

Semināru vadīs speciālists no Lietuvas, piedaloties diviem medniekiem ar pareizi apmācītiem putnu suņiem.

MEDĪBAS AR UNIVERSĀLO MEDĪBU SUNI
Plāns
TEORIJAS DAĻA:
1. Ievads.
2. Universālā medību suņu nozīme un to izmantošana medībās.
3. Universālo medību suņu šķirnes.
4. Universālo medību suņu lauka pārbaužu sistēma un to saistība ar praktiskajām medībām.
5. Universālo medību suņu apmācības un sagatavošanas metodika.
PRAKTISKĀ DAĻA
1.Putnu suņu izmantošana lauka medībās:
1.1. Pareizas meklēšanas demonstrācija;
1.2. Stājas demonstrēšana;
1.3. Pareiza putna pacelšana;
1.4. Pareiza suņa uzvedība pirms un pēc šāviena;
1.5. Medībās nošautā putna padošana;
1.6 Mednieka uzvedība lauka medībās un izmantojamās komandas;
2.Putnu suņa izmantošana medībās nošauto putnu un sīko zīdītāju atrašanai un pienešanai:
2.1. Vilkšana* un tās saistība ar praktiskajām medībām;
2.2. Vilkšanas metodes demonstrēšana un darbs ar suni meklēšanā;
3. Putnu suņu izmantošana ūdens putnu medībās:
3.1. Putnu suņa vadīšana ūdens putnu medībās;
3.2. Medībās ievainotas vai nošautas pīles padošana no ūdens augu zonas;
3.3. Medībās ievainotas vai nošautas pīles padošana no dziļā ūdens.
4. Putnu suņa izmantošana medībās mežā:
4.1. Medību suņa uzvedības demonstrēšana pie mednieku līnijas;
4.2 Medību suņa ceļš līdz medījumam;
4.3. Medību suņa apguldīšana gaidīšanai;
4.4. Putnu suņa izmantošana dzinēju medībās. Putnu suņa meklēšanas darbs dzinējmedībās;
4.5. Lapsas vilkšana mežā. Lapsas padošana no vilkšanas mežā;
4.6. Zaķa vilkšana. Zaķa padošana no vilkšanas mežā;
4.7. Putnu suņa izmantošana ievainota pārnadža meklēšanai;
4.7.1. Mākslīgās asins pēdas izlikšanas demonstrācija;
4.7.2. Putnu suņa darba demonstrēšana, ejot pa asins pēdu;
4.7.3. Nošautā, vai ievainotā zvēra atrašanas anonsēšana, paziņojums: atgriešanās pie vadītāja, vai paziņojums rejot;
5.Paklausība:
5.1. Komandas: „Pie manis”, „Blakus”, „Sēdēt”, „Gulēt”, „Paliec” ar balsi, žestu, svilpienu;
5.2. Mednieka un suņa uzvedības kultūra medībās un sabiedrībā;
6. Atbildes uz jautājumiem;

* Vilkšana, krieviski volok – beigta putna, vai truša, lapas vilkšana pa zemi, un suņa sūtīšana laukā, mācot medībās ievainota un aizbēguša dzīvnieka meklēšanu.
Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu: aljona@latviangundogs.org vai zvanot pa tel: +371 29272444
Last edited by murkata on 21 Jan 2014, 10:20, edited 3 times in total.
Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: Putnu suņu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 19 Apr 2013, 11:42

Vēl viens pasākums

Putnusuņu un spanielu pavasara
pārbaudījumu
n o t e i k u m i.

1. Pavasara pārbaužu organizēšanas mērķis:
- Iepriekšējā gadā dzimušo kucēnu iedzimto medību instinktu novērtēšana un pārbaudīšana.
- Medību kinoloģijas popularizēšana.

2. Pārbaudēs ir atļauts piedalīties putnusuņiem un spanieliem.

3. Pavasara pārbaudēs var piedalīties suņi no 6 mēnešu vecuma. Vecuma ierobežojumu, līdz kuram suņi var piedalīties pavasara pārbaudēs, nosaka pārbaužu organizētāji.

4. Viena ekspertu komisija vienā dienā var novērtēt ne vairāk kā 8 suņus. Novērtējamo suņu skaitu vienā dienā nosaka medību pārbaužu organizētāji, saskaņojot to ar ekspertu komisiju.

5. Pirmais pārbaudījums ir suņa reakcija uz šāvienu. Suņi, kuri izrāda izteiktas bailes no šāviena, netiek pielaisti pārbaudēm.

6. Novērtējot suņa darba atsevišķus elementus un darbu kopumā, apkopojot savākto punktu skaitu, eksperti piešķir sunim I, II, vai III pakāpes diplomu. Ja suns ieguvis „0” punktu, diploms netiek piešķirts.

7. Katrs suns tiek pārbaudīts individuāli, un secība tiek noteikta atbilstoši kārtas numuram, kurš iegūts izlozes rezultātā pirms medību pārbaužu uzsākšanas.
Ja suņa pavadonis ar savu suni nokavējis medību pārbaužu sākumu vai savu kārtas numuru, komisija ir tiesīga sākt nākamā suņa vērtēšanu, un minētais suns tiek vērtēts pēdējais.

8. Atsevišķu suņa darba elementu vērtēšanas kārtību nosaka ekspertu komisija.

9. Pavasara pārbaudēs tiek novērtēti suņa iedzimtie medību instinkti un medību iemaņas, kuras ir ģenētiski iemantotas no vecākiem, šādi sekmējot medību šķirņu suņu selekcijas darbu.
Tiek vērtētas sekojošas medību iemaņas:
- apakšējā oža;
- augšējā oža;
- meklēšanas maniere;
- meklēšanas ātrums;
- putnusuņiem raksturīgā stāja; spanieliem norādījums uz medījumu (piezagšanās un izcelšana);
- darbs ūdenī;
- paklausība un kontakts ar pavadoni.

10. Augšējā oža
Oža – galvenā medību suņa iemaņa, kas raksturo medību suni.
Eksperti novērtē cik spēcīga ir suņa oža, spriežot pēc attāluma, no kāda suns ir spējīgs saost putnu. Oža tiek vērtēta pēc tālākā attāluma, no kura suns ir saodis medījamo putnu.
Labs augšējās ožas rādītājs ir suņa nekļūdīga virzīšanās tieši uz putna atrašanās vietu un nekļūdīga putnu atrašanās vietu norādīšana.
Putnusunim jāsaož paši putni, nevis to pēdas vai ligzdošanas vietas. Būtu vēlams, lai putnu ligzdošanas vietas vai atstātās putnu pēdas suns norāda, palēninot gaitu vai nedaudz apstājoties pie tām.
Spaniels, lielā mērā, ir pēdu suns, šī iemesla pēc darbs ar apakšējo ožu netiek uzskatīts par mīnusu. Spanielam jāprot pielietot gan apakšējo gan augšējo ožu, ņemot vērā apstākļus kādos tas strādā.
Vēlams, lai suns ar savu darbu parāda, ka ir spējīgs atšķirt medījamos putnus no nemedījamiem putniem.

Vērtējot ožu, uzmanība jāpievērš:
- Meklēšanas ātrumam. Jo lielāks ir suņa meklēšanas ātrums, jo mazāka ir iespēja, ka suns saodīs putnu no liela attāluma.
- Laika apstākļiem, tajā skaitā vēja ātrumam un virzienam, gaisa temperatūrai un gaisa mitrumam, nokrišņiem.

Par kļūdu neuzskata:
- Ja suns nostājas stājā nepietiekošā attālumā, nekā vajadzīgs lai saostu putnu.
- Ja suns nostājas stājā uz ļoti īsu mirkli vai uz nemedījamu putnu.

Tiek uzskatīts par kļūdu:
- Suns nesaož putnu ļoti labvēlīgos apstākļos, ļoti mazā attālumā (mazāk kā 5 metri).
- Suni neinteresē putns, vai sunim nav medību sunim raksturīgā azarta.
- Labvēlīgos laika apstākļos suns vairākkārt paiet garām putnam, vai paceļ to.

11. Apakšējā oža
Tiek vērtēta sunim ejot pa svaigu, tikko pacelta zaķa, kura pārvietošanos suns nav redzējis, pēdu. Ja nav iespējas veikt šo pārbaudi dabiskos apstākļos, pēdas tiek izliktas mākslīgi, izmantojot svaigu zaķa vai truša ādu. Apakšējo ožu novērtē ne mazāk kā 100 metrus garā distancē. Pirmos 30 metrus ir pieļaujams vest suni pa pēdu pavadā un trīs reizes atgriezt suni, ja pēda tiek pazaudēta. Katra suņa atgriešana uz pēdu tiek vērtēta ar „-1” punktu. Dzenot medījamā dzīvnieka pēdas ar apakšējo ožu, pirmkārt, tiek vērtēts, cik pārliecinoši un uzticami suns iet pa pēdu, ka suns nezaudē to, cik ātri atgriežas pie pēdas ja to pazaudējis. Tiek vērtēta arī pēdu dzīšanas maniere.
Spanieliem apakšējā oža tiek vērtēta arī darbā uz putnu. Šo suņu ožai jābūt nekļūdīgai un pietiekami asai.

Kļūdas:
- Suns ātri pamet pēdas un pārstāj interesēties par tām.
- Suns pazaudē pēdu labvēlīgos apstākļos.
- Suns vispār neinteresējas par pēdām.

12. Meklēšanas maniere
Tiek novērtēta sunim strādājot laukā, meklējot putnu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta suņa vēlmei meklēt medījumu, meklēšanas manierei un gaitai. Meklēšanai jābūt plānveida un sistemātiskai. Sunim pašam jāizvēlas meklēšanas maniere, atkarībā no apvidus, spējām izmantot vēju un savu ožu. Atklātās vietās ideāla un vispiemērotākā meklēšanas maniere ir zigzagā pārmeklējot lauku. Lai novērtētu meklēšanas manieri un suņa iemaņas, tiek dotas 15 minūtes.

Kļūdas:
- Suns meklē pārāk lielā attālumā no sava pavadoņa, kā rezultātā nav iespējams kontakts starp suni un pavadoni.
- Suns meklē pārāk tuvu.
- Sunim nav intereses par meklēšanu, putnu, darbu.

13. Meklēšanas ātrums
Meklēšanai jābūt pietiekami ātrai, atkarībā no medību platības lieluma un suņa šķirnes. Sunim jāparāda savai šķirnei tipisks darbs, attīstot pēc iespējas lielāku ātrumu. Vēlams, lai suns strādā vidēja ātruma galopā. Ja suns pārsvarā strādā rikšojot, viņa darbs netiek vērtēts ar augstu atzīmi.

14. Norādījums uz medījumu.
Apstāšanās un sastingšana pie saostā medījuma putnusunim ir jāparāda tam raksturīgajā stājā. Šī stāja sunim ir jāparāda, strādājot gan uz putnu, gan maziem medījamiem dzīvniekiem. No jauna suņa nevajadzētu gaidīt stabilu klasisku putnusuņa stāju. Šī iemesla pēc par kļūdu netiek uzskatīta suņa sekošana skrienošam putnam, nepaceļot to, ja pēc tam suns norāda uz putnu ar īsu, bet izteiktu stāju. Gadījumā, ja suns nostājas stājā bieži bet uz īsu mirkli, vērtējums nevar būt augstāks par „1” punktu .

Spaniels, meklējot putnu, kad ir saodis putna smaržu, pāriet uz nākamo etapu - “piezagšanos”. Par "piezagšanos" sauc posmu, kad suns saspringtām , piesardzīgām kustībām tuvojas putnam no tā saošanas brīža līdz precīzai putna atrašanās vietas noteikšanai. Kad spaniels ir saodis putnu un ar “piezagšanos” tam pietuvojies, sunim jāuzsāk putna “izcelšana“. Par "izcelšanu" sauc enerģisku suņa virzīšanos pie putna, lai to paceltu spārnos. Sunim saostā pēda ir ļoti aktīvi jāmeklē un jāparāda.
- ja suns nepalēnina gaitu kad ir saodis putnu, līdz putna atrašanas brīdim - (neprecīza "piezagšanās") – atzīme „3”;
- ja suns nekļūst aktīvāks un nekā nereaģē saožot putnu vai tā pēdas – (flegmatiska "piezagšanās") – atzīme „2”;
- ja suns strādā pilnīgi bez jeb kādas aktivitātes izrādīšanas un nepalēnina gaitu pēc putna saošanas, novērtējums nevar būt augstāks par „1”punktu.
15. Piemērotība darbam uz ūdens
Vēlme strādāt ūdenī tiek konstatēta bez spiediena uz suni. Suni var ieinteresēt, metot ūdenī akmentiņus vai pašam ieejot ūdenī un saucot suni. Jo lielāka ir interese ar kādu suns iet ūdenī un jo dziļāk viņš iet, jo augstāka ir atzīme.
Akmentiņu var mest ūdenī trīs reizes, taču katrs metiens pazemina atzīmi par vienu punktu. Ja pavadonim pašam nākas iet ūdenī, atzīmi samazina par vienu punktu.
Šī elementa pārbaudei tiek atvēlētas 10 minūtes.

Vērtēšana:
- Ja suns brīvi nopeld 5 metrus un vairāk – atzīme ”4”
- Ja 2-4 metrus – atzīme „3”
- Ja suns ieiet ūdenī līdz elkonim un nevēlas iet dziļāk, novērtējums nevar būt augstāks par „1” punktu.16. Paklausība un kontakts ar pavadoni
Izpaužas kā suņa tieksme apvienot savu darbību un meklēšanu ar pavadoņa norādēm un strādāt pastāvīgā kontaktā ar viņu. Ja vadītājs 10 minūšu laikā nevar atsaukt suni pie sevis, atzīme ir „0” punktu.


Katru elementu novērtē ar atzīmi no “0” līdz “4”. Punktu summu iegūst reizinot elementa novērtējumu ar tabulā minēto elementam atbilstošo koeficientu un pēc tam visus rezultātus saskaitot.
Maksimālais punktu skaits: 25 x 4 =100


Image
Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR

Re: Putnu suņu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 14 May 2013, 11:46

VISIEM PUTNU SUŅU SAIMNIEKIEM!

16.maijā, 19.00 - 20.00 Radio SWH ēterā skanēs raidījums Zaļais stūris. Atkārtojums Sestdienas rītā

Pie Oltes viesosies fazānu audzētavas un mācību bāzes "Varavīksnes fazāns" attīstītājs Mārtiņš

http://radioswh.lv/
www.varaviksnesfazans.com
Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR

Re: Putnu suņu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 02 Jul 2013, 16:22

Seminārs noslēdzies
Paldies visiem dalībniekiem, organizētājiem un, protams, lektoram Vitautam Tomašunam un viņa asistentiem ar suņiem.
Forogrāfijas https://plus.google.com/photos/10078834 ... 6LM-I3FvAE
Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR

Re: Putnu suņu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 13 Jan 2014, 10:24

Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR

Re: Putnu suņu un spanielu apmācība, semināri, pārbaudes

Postby murkata » 28 Jan 2014, 11:12

Lietuvas medību pārbaužu un treniņu plāns 2014 gadam
... tiesa gan lietuviski

http://www.kinologija.lt/?page_id=879&lan=ltu

Īpaši izceļams ir pasākums "Baltijos slanka" - savvaļas medības laikā, kad slokas ir pārlidojumā uz siltākām zemēm. Pērn esot bijusi ļoti liela konkurence un piedalījās suņi pat no Itālijas!
Dzīve ir jādzīvo, citādi tā ne ar ko neatšķiras no nāves!
http://www.weimargas.jimdo.com
http://www.varaviksnesfazans.com/
User avatar
murkata
Veteran
Veteran
 
Posts: 3088
Images: 24
Joined: 13 Jan 2010, 12:40
Location: Liepāja, DR


Return to Suņu sports

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest