05.10.2013 LVASK IPO 1-3 sacensības / IPO competition

Dog Sports

Moderator: dresetajs

05.10.2013 LVASK IPO 1-3 sacensības / IPO competition

Postby Natusik » 23 Sep 2013, 11:05

IPO 1-3 sacensības 5.10.2013

Tiesnesis: P.Akimovs (Latvija)

Tiesneša palīgs : R.Radala (Igaunija)

Norises vieta: Ķekavas novads, Katlakalns „Ādiņas”, pretī ziemas autotrasei. Pēdu dzīšanas lauks Babītes pagastā, segums - zāle.

Dalībnieku reģistrācija: 07:00 - 07:30

Sacensību programma: IPO-1, IPO-1(А), IPO-1(В), IPO-1(С);IPO-3, IPO-3(А), IPO-3(В), IPO-3(С).

Sacensībās piedalās:

- suņi, kuri nokārtojuši IPO-3 eksāmenu, piedalās sacensībās IPO-3 (vai jebkurā no IPO-3 sadaļām);

- suņi, kuri nokārtojuši IPO-2 eksāmenu, piedalās sacensībās IPO-1 vai IPO-3 pēc izvēles (vai jebkurā no IPO-1,3 sadaļām);

- visi pārējie suņi piedalās IPO-1 vai IPO-2 (vai jebkurā no IPO-1,2 sadaļām).

Dalības maksa:

- pilns IPO (A, B, C) - 25 Ls (EUR 35);

- divas sadaļas – 20 Ls (EUR 28);

- viena sadaļa (A vai B vai C) – 15Ls (EUR 21);

Maksimālais startu skaits (visi dalībnieki kopā visās daļās) – 36 daļas.

Reģistrācija līdz 2.oktobrim ieskaitot sūtot pieteikumu uz e-pastu apmacibavas@inbox.lv

Pieteikumā noradīt: pavadoņa/īpašnieka vārdu un uzvārdu, suņa vārds, šķirne, dzimums, dzimšanas datums, identifikācijas Nr. (čipa numurs), ciltsraksta numurs, sacensību veids vai daļa, norādīt kādu apmācību suns ir izgājis, pievienot ciltsrakstu kopiju un maksājumu uzdevumu, kā arī lūgums norādīt telefona numuru un e-pasta adresi pa kuru sazināties vajadzības gadījumā.

Reģistrācija tiks apstiprināta tikai pēc pieteikuma un maksājuma uzdevuma saņemšanas. Dalībnieka neierašanās gadījumā iemaksātā dalības nauda netiek atgriezta izņemot gadījumus ja dalībnieks nav ieradies suņa vai paša dalībnieka slimības dēļ.

Uzziņas pa tālruni +371 29644240

Sacensības organizators: LVASK Ilze Fogele

Neaizmirstiet paņemt veterināro pasi, ciltsrakstu oriģinālus kā arī kopiju un suņa darba grāmatiņu.


Reģistrācijas maksu iespējams veikt:

Biedrība "Latvijas vācu aitu suņu klubs"

Dzintaru iela 4, Lapmežciema pag. Tukuma raj.

LV 40008067345

A/s HANSABANKA

Kods HABALV22

Konts LV69HABA0551020311642

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IPO-competition 5.10.2013
Judge: P.Akimovs (Latvia)

Helper: R.Radala (Estonia)

Location: „Ādiņas”, Katlakalns, Kekava district (opposite winter auto racing tracks). Tracking field location in Babite; surface: grass.
Registration opened: 07:00 - 07:30
Event Programm: IPO-1, IPO-1(А), IPO-1(В), IPO-1(С);IPO-3, IPO-3(А), IPO-3(В), IPO-3(С).
Event Participants:
- dogs, who have passed IPO-3 exam, participate in IPO-3 competition (or any of the IPO-3 part);
- dogs, who have passed IPO-2 exam, choose to participate in one of: IPO-1 or IPO-3 (or any of the IPO-1,3 part);
- all other dogs take part in IPO-1 or IPO-2 (or any of the IPO-1,2 part).
Entry fee:
- full IPO (A, B, C) - 25 Ls (EUR 35);
- two parts– 20 Ls (EUR 28);
- one part (A vai B vai C) – 15Ls (EUR 21);

Maximum entries: 36 parts (all participants for all parts)
Registration opened until 2nd of October 2013 (including e-mail applications for: apmacibavas@inbox.lv )
Please include in applications: dog handler’s/owner’s full name, surname; dog’s name; breed; sex; birth of date; identification number; pedigree number; competition type or part of it; note what type of training the dog has accomplished, attach copies of pedigree cerificate and payment slip.
Please include your contact details as well: telephone number and/ or e-mail
Registration will be confirmed only after receipt of succesfull payment and application forms.
No refunds will be made in case of absence from the event unless due to owner’s or dog’s ilness.
More info on: +371 29644240
Competition organizator: LVASK Ilze Fogele
Don’t forger to take veterinary passport, pedigree (both: original and copied documents), as well as dog’s workbook with you!
User avatar
Natusik
Puppy
Puppy
 
Posts: 68
Joined: 16 Jun 2011, 11:42

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Return to Suņu sports

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest