Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Dog Sports

Moderator: dresetajs

Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 19:30

Image

LLRK aicina visus interesentus uz apmācības nometni, kuru vadīs trenere no Krievijas Jūlija Veršinina.
Nometne paredzēta visiem retrīveru īpašniekiem, kā arī visiem citiem interesentiem. Tiks analizētas konkrētu suņu kļūdas, to iemesli, iespējas un veidi to korekcijai.
Pasākums noritēs krievu valodā, bet Jūlija brīvi runā angļu valoda un nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Латвийский Клуб Лабрадоров (LLRK) приглашает всех заинтересованных в тренировочный лагерь, который будет проводить тренер из России Юлия Вершинина.
Лагерь предназначен для всех владельцев ретриверов, а также для всех, кто интересуется этим вопросом. Будут проанализированы конкретные ошибки собак, причины их возникновения, возможности и способы их коррекции.
Тренировочный лагерь будет проходить на русском языке, но Юлия свободно говорит на английском и в случае необходимости будет так же обеспечен перевод на латышский.

Brīvu vietu dalībai ar suni NAV 8-)

Свободных мест для участия с собакой НЕТ 8-)
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 19:33

Trenere - Jūlija Veršinina ir pieredzējoša trenere retrīveru medību apmācībā. Darbojas ar retrīveru apmācību kopš 2003.gada. Pati ir veiksmīgi piedalījusies kopā ar savu jaunāku labradoru Šmeļu (Polarfischer Dumbledore) sacensībās un retrīveru darba pārbaudēs gan Krievijā, gan Eiropā. Šmeļs ir atvests no Vācijas, no darba līnijas suņu audzētavas un uz šo dienu izcīnījis Krievijas un Somijas darba čempiona titulu, kā arī Somijas FT čempiona titulu.
Ar svešiem suņiem profesionālajā līmenī Jūlija strādā kopš 2010.gada, kad bija sākusi savu darbu, gan trenera, gan sacensības organizatora lomā, Reģionālajā kinoloģiskajā centrā „Lisja Nora” (Lapsas ala) http://eng.foxlodge.ru/service/k9/.
Šobrīd Jūlija ir Jaroslavļas reģionālajā sabiedriskā apvienībā „Praktisku Medību apvienība” vicepresidente un vada retrīveru apmācības sekciju. Darbā ar suņiem Jūlija pielieto pozitīvās apmācību metodes un motivāciju, suņi, kurus apmācīja Jūlija, rāda lieliskus rezultātus pārbaudēs, kurus vertējuši gan Krievijas, gan arī Eiropas tiesneši.

Тренер - Юлия Вершинина. Юлия - опытный тренер-натасчик ретриверов, занимается обучением ретриверов с 2003 года, помимо этого, сама успешно выступает на соревнованиях, показывая со своим ретривером Шмелём (Polarfischer Dumbledore) высокие результаты как в России, так и в странах Европы.
С другими собаками, на профессиональном уровне, Юлия работает с 2010 года, когда начала работать в качестве тренера и организатора различных мероприятий в региональном кинологическом центре "Лисья Нора".
Сегодня Юлия является вицепрезидентом общественной организации "Общество практической охоты с собаками" и руководит треировочной секцией ретриверов "Школа Шмеля". В своей работе с собаками Юлия использует позитивные методы дрессировки, собаки, которых она тренирует показывают отлтчные результаты на испытаниях и состязаниях под экспертизой как российских, так и европейских экспертов.

Image
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 19:36

Pasākuma lapa feisbukā

Programma:
20.09. - nometnes atklāšana;
20.09. – 26.09. – medību apmācības (lekcijas, teorija un prakse) + paklausības nodarbības + Darba Tests (Working Test) ar dammijiem + citi pasākumi;
21.09. - Darba Tests (Working Test) - sacensības ar dammijiem;
26.09. - nometnes apmācības daļas nobegums.
Ārpus apmācības nometnes programmas (reģistrācija un apmaksa tiks veikta atsevišķi):
27.09. – Oficiālas Kvalifikācijas sacensības, tiesnesis un norises vieta tiks anonsētas atsevišķi.
28.09. - nometnes slēgšana.
Nometnes laikā jūs būsiet nodrošināti ar 2 vietu istābām centrālā ekā, otrājā stāvā, kur var dzīvot līdz diviem dalībniekiem (segas un gultasveļa nodrošināta). WC un dušas - pirmājā stāvā. Pēc pieprasījuma, par papildus samaksu pieejama arī pirts. Ēdināšana 3x dienā (brokastis, pusdienas, vakariņas). Izņēmums: nometnes atklāšanas diena (tikai pusdienas un vakariņas) un nometnes slēgšanas diena (tikai brokastis).
Pilna nometnes programma, nometnes noteikumi un papildinformācija tiks atsūtīta katram dalībniekam atsevišķi.
Nometnes dalībnieks piekrīt ievērot nometnes iekšējos kārtības noteikumus.

Программа лагеря:
20.09. – открытие лагеря;
20.09. – 26.09. – треннинги (лекции, теория, практика) + «послушка» + Рабочий Тест (Working Test) + другие мероприятия.
21.09. – соревнования в рамках лагеря – Рабочий Тест (Working Test);
26.09. – завершение тренировочной части лагеря.
Вне программы тренировочного лагеря (регистрация и оплата отдельно):
27.09. – Квалификационные состязания ретриверов, судья и место проведения будут анонсированы отдельно.
28.09. – закрытие лагеря, выезд участников.
Размещение участников лагеря запланировано в центральном здании, на втором этаже, в 2-х местных комнатах - одновременно могут проживать до двух участников (все постельные принадлежности предоставляет база отдыха). Душевая и WC доступны на первом этаже. По предварительной договорённости, за отдельную плату, так же доступна сауна. Трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин). Исключение – день заезда (только обед и ужин) и последний день лагеря (только завтрак).
Полная программа лагеря, правила поведения в лагере, и дополнительная информация будет выслана каждому участнику индивидуально.
Каждый участник лагеря обязуется соблюдать внутренние правила тренировочного лагеря.

Mūs atbalsta ZOOZONE!!!
http://www.facebook.com/zoozone.latvija
http://www.komeks.lv

Image
Last edited by Hasja on 15 Sep 2014, 22:16, edited 4 times in total.
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 19:41

21.09. - Darba Tests (Working Test)
Nometnes dalībniekiem piedalīšana Darbā Testā par brīvu. Pārējiem – 20 EUR

Darba tests (DT) - FCI atzīts pārbaudes un sacensību veids aportēšanā, kura mērķis ir novērtēt darba spējas bez medījuma šaušanas.
Darba Testa mērķis ir pārbaudīt retrīvera noderību un vēlmi pildīt padošanas (aportēšanas) uzdevumus, ievērojot šķirnes mērķus.
Testā tiek izmantoti speciāli, ar audumu apvilkti aportēšanas priekšmeti - dammiji. Dammiji visiem dalībniekiem jābūt vienā izmērā (ap 0.5 kg) un krāsā.

Image

Darba Testa uzdevumiem jābūt sastādītiem tādā veidā, lai tie būtu maksimāli pietuvināti reālai medību situācijai. Ieteicami, ja ir iespēja, testēt suņus tādos apstākļos, lai būtu iespēja simulēt arī situācijas medībās ar dzīšanu uz šautuves numuriem un gaitas medībās. Sunim jādod iespēja parādīt viņa spēju noteikt dammija krišanas vietu un spēju izmantot retrīvera iedzimtās kvalitātes.
Dammiji jānovieto tā, lai padošanas brīdī sunim nav jāskrien tiešā tuvumā citiem dammijiem. Maksimālais attālums nedrīkst pārsniegt 150 metrus.
Redzamās dammiju padeves jātaisa tā, lai sunim ir iespēja noteikt dammija krišanas vietu. Pirms katra uzmetiena skan šāviens. Šāvējiem jāstāv tā, lai attālumi atbilstu reālajiem medību attālumiem.
Vietas pārmeklēšanas uzdevums tiek veikts tādos apstākļos, kad pavadonim ir norādīta meklēšanas zona, bet ne precīza dammija atrašanās vieta. Dammijs var dažādiem suņiem atrasties dažādās vietās, bet noteikumiem visiem suņiem jābūt maksimāli vienādiem. Paplašināta brīva pārmeklēšana šajā sacensību veidā netiek veikta. Meklējumu uzdevumi drīkst būt sarežģīti ar grūti pieejamu apvidu, mazu dammiju skaitu zonā (1-3) un dammiju atrašanas vietu.

Vērtētas kvalitātes
• Retrīveram jāseko cieši blakus Pavadonim, jāpaliek klusam un mierīgam gaidīšanas laikā starta pozīcijā, nepieprasot Pavadoņa uzmanību.
• Retrīveram jādemonstrē laba meklēšana, iniciatīva un prasme izmantot ožu. Viņam jāstrādā jebkurā apvidū un jādodas ūdenī bez papildus komandām.
• Laba prasme noteikt dammija krišanas vietu ir svarīga retrīvera īpašība. Sunim jāseko dammija lidojuma virzienam un jāiegaumē krišanas vieta. Taisns, patstāvīgs gājiens uz vietu, kur nokritis dammijs un ātra dammija atrašana ir pazīmes, ka retrīvers spēj labi noteikt krišanas vietu
• Pēc izsūtīšanas uz vietu, kur atrodas dammijs, kas sunim nav redzams, retrīveram labprāt jāseko Pavadoņa norādījumiem un labprāt jāsadarbojas ar Pavadoni. Labākajiem suņiem parasti ir vajadzīgs mazāk papildus komandu, un pat sarežģīti uzdevumi izskatās viņu izpildē parasti un viegli.
• Atrodot dammiju, retrīveram jāpaņem tas ar veiklu, mīkstu un sabalansētu mutes tvērienu, ātri jāatnes tas Pavadonim un jāatdod rokās. Ja suns noliek dammiju zemē lai uzlabotu tvērienu, tas neved pie diskvalifikācijas.

Balles
Maksimālā atzīme par katru uzdevumu ir 20 balles.
Kļūdas, dēļ kuru rezultāts tiek samazināts līdz 0 ballēm:
• meklējumu turpināšana ar dammiju mutē;
• dammiju maiņa;
• atteikums paņemt atrastu dammiju;
• gadījumā, ja suns sāk darbu bez Pavadoņa komandas;
• Pavadonim zaudējot kontroli par suni.

Neatrasti dammiji parasti noved pie atzīmes samazināšanas līdz 0 ballēm. Atkarībā no uzdevuma un klases, atzīme var būt iedota atsevišķi par katru uzdevuma padevi (10 + 10 balles).
Ja suns ieguva 0 balles par uzdevumu, viņam vairs nav iespējas iegūt balvu, bet viņš var turpināt piedalīties testā, ja Tiesneši nav nolēmuši citādi.

Nopietna kļūda samazina atzīmi vismaz uz pusi. Divas nopietnas kļūdas samazina atzīmi līdz 0 ballēm. Nopietna kļūda ir:
• slikta iešana blakus Pavadonim;
• nemierīga uzvedība starta pozīcijā;
• Pavadoņa nepietiekama kontrole pār suni;
• sacensību norises traucēšana;
• ja Pavadonis vada suni pārāk skaļi;
• pārmērīga suņa atkarība no Pavadoņa;
• gausums vai nevēlēšanas strādāt;
• neakurāts tvēriens;
• nepietiekama prasme noteikt krišanas vietu.

Diskvalifikācija
Suns tiek diskvalificēts šādu iemeslu dēļ:
• nepārtraukta traucējoša smilkstēšana vai riešana;
• bailes no šāviena;
• dammija bojāšana;
• atteikums iet ūdenī;
• agresīva uzvedība.

Fināls
Pēc pēdējā uzdevuma pabeigšanas balles summējas. Suņi, kas ieguva ne mazāk par 75% no maksimālā baļļu skaita un ne mazāk kā 11 balles par katru uzdevumu atsevišķi, tiek pielaisti pie finālā. Visi suņi, kas piedalās finālā, vienlaikus atrodas starta pozīcijā un kustās vienā ierindā. Nepieciešamības gadījumā suņi var tikt sadalīti grupās.
Balvas suņiem, kas netika finālā tiek noteiktas sasummējot balles, iegūtas sākuma uzdevumos.
Ja pēc fināla diviem vai vairākiem suņiem ir vienāds baļļu skaits, starp viņiem tiek izspēlēts mačs par godalgotām vietām. Šajā gadījumā padevju skaitu nosaka Tiesnesis. Mača rezultāti ietekmē tikai godalgotās vietas, nevis balvu pakāpi.
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 20:03

Nokļūšana:
Схема проезда:

Izbraucot no Siguldas, pagriezieties pa kreisi dzelzceļa virzienā.
Проехав через Сигулду, поверните налево, в сторону ж/д переезда.
Image
Image
Aiz pārbrauktuves brauciet pa labi pa Nurmižu ceļu.
Переехав пути, поверните направо, в сторону посёлка Нурмижи.
Image
Image
Jāizbrauc cauri Nurmižu ciematam.
Посёлок Нурмижи нужно проехать насквозь.
Image
Image
Aizbraucot līdz norādei Gančauskas, pagriezieties pa kreisi.
Доехав до указателя Ганчаускас, поверните налево.
Image
Brauciet 3,5 km līdz nākamajai norādei Gančauskas, pēc tam pagriezietes pa kreisi.
Проедьте 3,5 км до следующего указателя и поверните налево.
Image
Vēl pēc 2 km būsiet centrā Gančauskas.
Через 2км Вы будете в центре Ганчаускас.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image

https://maps.google.com/maps?saddr=R%C4 ... via=1&z=10
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 20:14

Fotoalbums feisbukā - “Retrīveru rudens ‘13’

Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 20:37

24.09.2014.
BH sacensības (eksāmens) A daļa

Tiesnesis: Ingūna Tihomirova (LV)
Nometnes dalībniekiem piedalīšana Darbā Testā par brīvu. Pārējiem – 15 EUR

Mūs atbalsta Happy Dog Baltic!

Image
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 02 Sep 2014, 21:00

Interesentus, kuri nevar tikt uz nometni mēs aicinājam uz atklātu apmācības nodarbību!

20.09.2014. un 26.09.2014. notiks ATKLĀTS TRENIŅŠ ar Jūliju Veršininu.

Lūgums visiem interesentiem, kuri iepriekš ir pieteikuši savu dalību pasākumā, apstiprināt to.
No tiem, kuri brauks uz vienu dienu tiks sakomplektēta atsevišķa grupa.

20.09. - 10:00 - 12:30
26.09. - 17:00 - 19:00

Kucēnu treniņš - 28.09.2014. 11:00 - 13:30

Dalības maksa: 20 EUR (cenā jau iekļauta dalības maksa par vienu cilvēku, kas piedalīsies vai atradīsies mācību norises vietā - vietas apsaimniekotājam).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lūdzam pievērst Jūsu uzmanību uz sekojošiem svarīgiem momentiem!

Suniem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, uz pasākuma brīdi ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē!

Pasākumā drīkst piedalīties tikai ar mikročipu identificēti suņī.

Vakcinācijas apliecībā vai suņa pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju.

Noteikumi, kas jāievēro piedaloties nodarbībā:
1. Apmācību laikā ievērot tīrību, pametot apmācību teritoriju savākt sadzīves atkritumus.
2. Sunim visu apmācību laiku jābūt pie pavadas, no pavadas suni drīkst atlaist tikai ar instruktora atļauju.
3. Ievērot visus instruktora norādījumus.
4. Suņa kakla siksnai un pavadai jābūt no ādas, neilona, brezenta vai cita materiāla, taču nekādā gadījumā ne no metāla.
5. Nedrīkst tuvoties šaušanas zonai šaušanas laikā, traucēt un novērst šāvēja uzmanību.
6. Drošības tehnikas noteikumu ievērošana attiecas uz katru, kurš atrodas apmācības teritorijā.
7. Par drošības tehnikas neievērošanu un savlaicīgu nodarbības vadītāja rīkojumu neizpildīšanu, kas attiecas uz drošības tehnikas noteikumiem, dalībniekam var būt liegta iespēja piedalīties apmācības procesā.
8. Lūdzu, informēt instruktoru par sava vai sava suņa veselības problēmām, ja tādas rodas apmācības laikā.
9. Vēlams suni pirms pasākuma nebarot jau no iepriekšējā vakara.

Līdzi jābūt:
1. Kārumiem, kuri sīki sagriezti, viegli apēdami.
2. Celofāna maisiņi suņa ekskrementu savākšanai.
3. Dzeramajam ūdenim sunim un sev.
4. Dvielim ar ko suni pēc nodarbības noslaucīt.
5. Laika apstākļiem atbilstošiem apģērbiem.
6. Labam garastāvoklim, vēlmei mācīties!
Last edited by Hasja on 13 Sep 2014, 21:07, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby filinenok » 11 Sep 2014, 09:08

Мы на щенячей тренировке 99% что будем )
Дима, Кристина и Брэндон
filinenok
Baby
Baby
 
Posts: 1
Joined: 11 Sep 2014, 09:05

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Hasja » 13 Sep 2014, 21:08

filinenok wrote:Мы на щенячей тренировке 99% что будем )
Дима, Кристина и Брэндон


До встречи в Сигулде!!!
Image
User avatar
Hasja
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 443
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 22:35

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby Čoko un Gū » 30 Sep 2014, 08:13

Gribēju pateikt MILZĪGO PALDIES Irinai, Jūlijai un pārējiem par fantastisko nedēļu! :) Mums ļoti, ļoti, ļoti patika :)

Un MILZĪGS apsveikums visiem Kvalificētajiem un Diplomētajiem suņiem+saimniekiem- Lielāka vai mazāka darba- bet ļoti pelnītie rezultāti! :dzimene:
Kas nejautā- tas neuzzin!!

http://chokodogs.jimdo.com/
User avatar
Čoko un Gū
Baby
Baby
 
Posts: 28
Images: 0
Joined: 17 Oct 2012, 08:22

Re: Retrīveru medību apmācības nometne “Retrīveru rudens ‘14’

Postby just ERGO » 30 Sep 2014, 10:20

Čoko un Gū wrote:Gribēju pateikt MILZĪGO PALDIES Irinai, Jūlijai un pārējiem par fantastisko nedēļu! :) Mums ļoti, ļoti, ļoti patika :)

Un MILZĪGS apsveikums visiem Kvalificētajiem un Diplomētajiem suņiem+saimniekiem- Lielāka vai mazāka darba- bet ļoti pelnītie rezultāti! :dzimene:Mēs ar Ergo arī gribam pateikt paldies visiem iesaistītajiem, mums arī ļoti, ļoti patika! :aptracis:
Kompānija bija superīga! :estevisamilosu:
User avatar
just ERGO
Champion
Champion
 
Posts: 547
Images: 5
Joined: 14 Jan 2010, 12:32
Location: Mežciems


Return to Suņu sports

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest