Page 1 of 1

Par DNS testiem

PostPosted: 08 May 2015, 15:31
by Demix
ĢENĒTISKO TESTU IZMANTOŠANA CILTSDARBĀ
FCI CILTSLIETU KOMISIJAS IETEIKUMI AUDZĒTĀJIEM
DORTMUNDE, VĀCIJA, FEBRUĀRIS 2015

Pēdējos gados kļuvuši pieejami visdažādākie ģenētiskie testi suņiem. Suņu audzētājiem bieži
vien ir grūti objektīvi novērtēt katra testa nozīmi un precizitāti. Lai gan jauni DNS testi dod
nebijušas iespējas, tie rada arī jaunus izaicinājumus. Fakts, ka kādai šķirnei ir pieejams
ģenētiskais tests, vēl nenozīmē, ka šī testa rezultāti ir pietiekoši precīzi vai atbilstoši, lai,
pamatojoties uz testēšanu, pieņemtu lēmumus par turpmāko ciltsdarbu šķirnē. Vēlamies
uzsvērt, ka testu nozīme jāvērtē veselā saprāta robežās un piesardzīgi. Šīs pamattēzes ir
pieejamas arī FCI mājas lapā. Aicinām nacionālos klubus un šķirnes klubus darīt šo informāciju
zināmu visiem suņu īpašniekiem.
FCI Ciltslietu komisijas galvenie ieteikumi ģenētisko testu izmantošanai ciltsdarbā:
1. Ģenētisko testu nozīme jāizvērtē veselāsaprāta robežās un piesardzīgi.
2. Suns, kurš izrāda nopietnas saslimšanas simptomus, nav izmantojams vaislā - neatkarīgi
no ģenētisko testu rezulātiem.
3. Starptautiskajai suņkopības sabiedrībai ir pienākums atbalstīt suņu audzētājus un
īpašniekus, palīdzot noteikt ģenētisko testu praktisko derīgumu un izstrādājot
pielietošanas vadlīnijas.
4. FCI Ciltslietu Komisija neiesaka izmantot ģenētiskos testus slimībām, kam iedzimtība nav
pierādīta. DNS testi poligēnām saslimšanām (kuras nosaka vairāki gēnu pāri) ir
izmantojami tikai tad, ja pierādījumi, balstoties uz zinātniskām publikācijām, apstiprina,
ka konkrētā mutācija/ as izraisa ievērojamu un noteiktu saslimšanas risku, un ja
konkrētā saslimšana ir klīniski nozīmīga konkrētajai šķirnei.
5. FCI Ciltslietu Komisija atturas ieteikt multi-testus un DNS testu komplektus, kas pašlaik
kļuvuši pieejami. Šādu nostāju pamatojam ar to, ka bieži vien trūkst pētījumu, kas
apstiprinātu testa praktisko atbilstību un/vai derīgumu katrai mutācijai, ko piedāvā
šādos testu komplektos, kā arī ar iespējamo negatīvo ietekmi uz vispārējā vaislas darba
mērķu sasniegšanu, ko var izraisīt ģenētisko testu nekritiska izmantošana. Tā vietā
iesakām, lai suņu audzētāji un īpašnieki katrā šķirnē izmanto tos specifiskos ģenētiskos
testus, kas ir aktuāli konkrētajā šķirnē, ja šo testu atbilstība un derīgums ir pierādīti.
6. FCI Ciltslietu Komisija vēlas uzsvērt, ka suņu audzētājiem un īpašniekiem ir rūpīgi
jāizvērtē katra ģenētiskā testa praktiskais derīgums un precizitāte, pirms tests tiek
veikts. Izmantojiet tikai pilnībā atstrādātus testus un tikai tām saslimšanām, kas šķirnei
ir klīniski nozīmīgas. Neviens suns, ne arī cita dzīva radība, nav pilnīgi brīva no
mutācijām, kas var izraisīt saslimšanu. Sliktākajā gadījumā nekritiska DNS testu
izmantošana var negatīvi ietekmēt šķirnes veselību un ģenētisko daudzveidību. Ja
šaubāties par kāda testa izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar šķirnes klubu.
7. Ģenētiskie testi ir lielisks darba rīks ciltsdarbā, kas ļauj uzlabot šķirnes veselību, ja vien
testiem piemīt augsts derīgums un ticamība un ja testēšanas rezultāti tiek gudri
izmantoti.
8. Vienpusīga vai pārspīlēta paļaušanās uz DNS testu rezultātiem var palielināt risku, ka
citas nozīmīgas saslimšanas vai iezīmes šķirnē tiek atstātas novārtā.
9. Vēlamies uzsvērt, ka ciltsdarba programmai jābalstās uz dažādu nopietnu veselības
problēmu smagumu un izplatību šķirnē, nevis uz ģenētisko testu pieejamību.
10. Ja saslimšana neizraisa klīniskas problēmas šķirnē un / vai ja ģenētiskā testa uzticamība
un derīgums nav pierādīti, no suņa testēšanas labāk atturēties. Pretējā gadījumā pastāv
risks, ka no ciltsdarba tiek izslēgti potenciāli derīgi vaislas dzīvnieki, pamatojoties uz
neskaidriem vai maldinošiem rezulātiem.
11. Paturiet prātā, ka ciltsdarbs ir kas vairāk nekā tikai konkrētas slimības un ģenētiskie
testi– lai gan pieejami daudzi un dažādi ģenētiskie testi, tie nedod pilnīgu kopainu par
suni un tā vietu šķirnes attīstībā.
12. Audzētājam jānovērtē viss suns kopumā – tā veselība, ilgmūžība,temperaments, darba
spējas un eksterjers. Ciltsdarba augstākais mērķis ir funkcionāli vesels suns, kas
iekļaujas sabiedrībā un kura fiziskie dotumi un psihe atbilst savas funkcijas veikšanai.