DISKUSIJA: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Dog Sports

DISKUSIJA: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby link » 13 Jan 2010, 18:38

Cik pamanīju, šī tēma interesē cilvēkus, tapēc ielikšu nelielu materiālu.

(S.Akimova, V.Akimova, O.Tkacenko)

Pagājušā gadsimta 50-to gadu vidū medicīnā parādījās īpaša nozare – animaloterapija (zooterapija). Kontaktēšanos ar dzīvniekiem sāka izmantot ne tikai nervu stresa noņemšanai, bet arī cilvēku, ar visai nopietnām diagnozēm, ārstēšanai. Ir dažādi animaloterapijas veidi – reiterterapija, delfīnterapija, Krievijā ir savs jaunievedums – roņterapija. No visiem animaloterapijas veidiem Latvijā ir pieejama reiterterapija un kanisterapija (“canis” latīņu val. “suns”), ko samērā nesen sāka attīstīt un piedāvāt sabiedrībai biedrība "Dienesta un sporta suņkopības mācību centrs Inter sport Canis".


Lielākajā daļā Eiropas valstu, Amerikā, Krievijā visi animaloterapijas veidi ir plaši izplatīti. Suņiem – terapeitiem ir sava štata vienība daudzos pansionātos, slimnīcās un reabilitācijas centros. Daudzie pētījumi ir pierādījuši speciāli apmācīto suņu labvēlīgo ietekmi. Regulāri notiek semināri un zinātniskie simpoziji par šo tēmu. Nodarbības ar speciāli apmācītajiem suņiem palīdz pie tādām smagām slimībām kā autisms, bērnu cerebrālā trieka , asinsvadu saslimšana, depresija un daudzām citām. Milzīgs šīs metodes plus ir tas, ka praktiski nav nevēlamu blakus efektu, tā nav pielietojama tikai gadījumos, ja ir alerģija uz suņa spalvu. Nav mazsvarīgs fakts, ka efekts no nodarbības nepazūd tad, kad dzīvnieks tiek aizvests.

Lai strādātu ar īpašajiem bērniem suns un tā saimnieks tiek speciāli apmācīti un testēti. Darbam ar pacientiem tiek pielaisti ne visi suņi, tikai mierīgie, neagresīvie, stabilu psihi, ideālu raksturu un augstu intelektu.

Kā notiek nodarbības un kā veidojas canisterapijas labvēlīgais efekts? Bērnam, piemēram, atļauj brīvi kontaktēties ar suni – barot, ķemmēt, pastaigāties ar to. Suņa kopšana un spēles ar to labvēlīgi ietekmē mazās un lielās motorikas attīstību. Bērns vairāk kustas. Pareizu un skaidri izrunātu komandu došana sunim stimulē runas attīstību. Balss komandas sunim tiek papildus dublētas ar žestiem. Redzot, ka dzīvnieks klausa viņam, bērnam ir pozitīvas emocijas, viņš kļūst pašpārliecinātāks, komunikablāks. Noslēgušies sevī bērni ar emocionālām traumām tiecas pēc kontakta ar suni, smaida tam. Kanisterapija var palīdzēt šādiem bērniem
1) atgūt uzticēšanās sajūtu;
2) attīstīt neatkarību, iecietību un paškontroli;
3) paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu;
4) empatiju. Bērniem ar cerebrālo trieku mazina muskuļu spasticitāti , uzlabot un atjaunot kustību koordināciju, ķermeņa stāju, līdzsvarot uzbudinājuma un kavēšanas procesus CNS, izveidot jaunus nosacījuma refleksus.
Svarīgs ir psihoemocionālais faktors – bērns neuztver kontaktēšanos ar suni kā kārtējo ārstēšanas kursu (protams, ja vecāki par to nepastāsta). Viņš vienkārši gūst prieku un baudu no saskarsmes. Un suns arī no sirds priecājas, viņam vienalga kādas bērnam fiziskās vai psiholoģiskās īpatnības. Viņu vienkārši sajūsmina šāda maza cilvēciņa eksistence un iespēja atrasties blakus. Suņa tieksme mīlēt cilvēku nav atkarīga no cilvēka politiskajiem vai reliģiskajiem uzskatiem, no izmaiņām sociālajā statusā, dažkārt arī no attieksmes pret viņu pašu.

********************************************************************************
(С.Акимова, В.Акимoва, О.Ткаченко)
В середине 50-х годов прошлого столетия в медицине появилось особое направление — анималотерапия (от англ. "animal" — "животное") (зоотерапия). Родоначальник анималотерапии — нью-йоркский врач-психолог Борис Левинсон, практиковавший в середине прошлого века. Как это иногда бывает, все началось случайно: как-то к врачу, у которого жила дворняга Джинглс, пришла дама с сыном, страдающим серьезным психическим расстройством. К удивлению врача и матери замкнутый, мрачный ребенок совсем не испугался пса и сразу начал его гладить и обнимать. Левинсон дал мальчику наиграться с Джинглсом и решил продолжить их общение — в результате ребенок очень быстро поправился. Позже Левинсон продолжил свои эксперименты с участием разных животных, и его пациентами стали не только дети, но и взрослые. Общение с животными стало применяться не только для снятия нервного напряжения, но и для исцеления людей с весьма серьезными диагнозами. Но подход Левинсона нельзя назвать бесспорным новаторством: еще в XVIII веке при английской психиатрической больнице «Йорк Ретрит» содержался целый «штат» собак, кошек, кроликов и птиц. Главврач клиники считал, что пациенты, заботясь о своих братьях меньших, получают заряд положительных эмоций.

Есть различные виды анималотерапии- рейтертерапия, дельфинотерапия, в России есть свое ноу-хау — тюленетерапия. Из всех видов анималотерапии в Латвии доступны пока рейтертерапия и сравнительно недавно общество "Учебный центр служебного и спортивного собаководства Inter sport Canis" стал развивать направление канистерапии («канис» по латыни «собака»).

В большинстве стран Европы, в Америке и России все виды анималотерапии широко распространены. Собаки-терапевты являются штатной единицей во многих пансионатах , больницах и реабилитационных центрах . Многочисленные иследования подтвердили благотворное влияние специально обученных собак; регулярно проводятся семинары и научные симпозиумы на эту тему. Занятия со специально обученными собаками помогают при таких весьма серьезных диагнозах, как аутизм, детский церебральный паралич (ДЦП), сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и многие другие. Огромный плюс этого метода в том, что у него практически нет нежелательных побочных эффектов, а единственное противопоказание к канистерапии- это аллергия на собаку. И что немаловажно, эффект от занятий не пропадает и тогда, когда животное уводят.

Каким образом проходят занятия и как возникает полезный эффект канистерапии? Ребенку, например, предлагают свободно общаться с собакой — кормить ее, вычесывать, выгуливать. Уход за собакой и игры с ней способствуют развитию мелкой и крупной моторики. Ребенок начинает больше двигаться. Правильная и чёткая подача команд стимулирует развитие речи. При этом голосовые приказы дублируются жестами. Видя, как животное слушается его, у ребёнка, помимо положительных эмоций, вырабатывается уверенность в собственных силах, способностях строить отношения, общаться. Дети , имеющие травмы на эмоциональном уровне и поэтому замкнутые в себе, проявляют стремление общаться с собакой, улыбаются ей. Канистерапия может помочь в развитии у них: 1) чувства доверия через обеспечение безусловного принятия и любви, а также могут служить как переходный объект; 2) чувства независимости и инициативности, терпения и самоконтроля; 3) чувства собственной значимости и компетентности, самооценки; 4) эмпатии. У детей с ДЦП уменьшается спастика, улучшается и возобновляется координация, становятся более сбалансированными процессы возбуждения и торможения ЦНС, образуются новые условные рефлексы. Кроме того, животные помогают справиться с высоким уровнем тревоги, постоянным беспокойством. Общение с собакой даёт защиту от неврозов и других последствий стрессов. Немаловажным является и психоэмоциональный фактор- ребёнок не воспринимает общение с собакой как очередной курс лечения (конечно если родители об этом не скажут). Он просто получает удовольствие, радуется общению. И собака тоже искренне радуется- ей неважно, какая у ребёнка внешность и физические или психические особенности, ее приводит в восторг сам факт существования маленького человечка и возможность находиться рядом. Тяга и любовь собаки к человеку независима от политических и религиозных убеждений последнего, от перемен в его социальном положении, а порой даже от отношения к ней самой.

Занятия проводятся специалистом-кинологом со специально обученной собакой. Программа занятий составляется и корректируется с участием эрготерапевта: для каждого ребенка создаётся индивидуальная программа, учитывается его возраст, возможности, потребности и ожидаемый результат. Для работы с особыми детьми собака и хозяин проходят специальное обучение, затем тестирование. К работе с пациентами допускаются не все собаки, а только спокойные, неагрессивные, со стабильной психикой, идеальным характером и высоким интеллектом.
(c) dresetajs aka Vlada Akimova
link
 

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 18 Jan 2010, 10:35

Спасибо за перенос информации с догса :)

16 января совместно с BMW club Latvia представители Учебного центра ездили в Стразденский детский дом с благотворительной акцией.
Image

Image

Активности для детей готовил и клуб BMW:
Image

Image

Image

А это фото с выступления и активностей с собаками.
Организаторы- Даце Тейбе и Светлана Акимова:
Image

Света не только разрабатывала программу, но и участвовала в ней- с опытным вельштерьером Иво:
Image

Image

Image

Image

Дуэт :D :
Image

Елена Филонова участвовала с двумя собаками- опытной немецкой овчаркой Прадой:
Image

Image

Image

Image

Image

И молодым миниатюрным шнауцером Эрой, для которой это был дебют:
Image

Екатерина Акимова и шелти Сэйко - скажем так, среднеопытные участники подобных активностей ;) :
Image

Image

Image

Image

Традиционное свободное общение, благодарность артистам-терапевтам:
Image

Image

Найдите за детьми собак :mrgreen: :
Image

Почему эта активность канистерапия? Описание детей
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 19 Jan 2010, 12:52

User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 24 May 2010, 08:55

Вчера ездили в Лиепайский район с очередным занятием к детишкам с особыми потребностями, организованным обществом "Дижванаги" (исполнение общества "Учебный центр служебного и спортивного собаководства", т.е. наше). Дети помнят и узнают собак, рады встрече. Кроме того они ждут и жаждут этих встреч, хотят заниматься с собаками и с огромным удовольствием участвуют во всех начинаниях! Т.е. контакт установлен, и ещё как ;) Учитывая, что общество "Дижванаги" нашло финансирование для занятий канистерапией, это вдвойне классно! Занятия планируются достаточно регулярно (Т-Т-Т! Надеюсь жизнь не внесёт свою гадкую коррективу в наши планы!), и почва подготовлена хорошо :)

Погода пыталась нам помешать- на подъезде к Гробиня пошёл дождь и уже практически не прекращался. Несмотря на плохое погодные условия родители с детьми подъезжали, и перед организаторами остро встал вопрос где провести занятие- планировалось под открытым небом... Навес, который был в прошлом году и на который лично я расчитывала, оказывается предоставляло местное самоуправление и навес стоил просто бешенных денег (400 лат)- его не было :( Но кто хочет тот находит- в Гробиня нашли доступный деревянный навес, всех и всё погрузили в машины и перевезли к месту действия. Места конечно было маловато, но зато не капало ;)

Фото практически нет (некогда было фотографировать), и качество ниже всякой критики- на камеру фоткала. Света начинает занятие:
Image

Image

Image Image

В конце занятия немного сняла свободное общение- дети с ДЦП, колясочники, играют с Эрго во фризби:
Image

ВИДЕО 1

Это уже после занятия, никаких заданий никому, собственная инициатива детей - мало и плохоподвижных. А помогает им забрать тарелку, кстати, мальчик с синдромом Дауна :)

На занятии присутствовали спонсоры и пресса. Репортаж обещали в журнале "Mājas viesis" 3 июня.
Следующие занятия будут другого плана- индивидуальные, с конкретными детьми, направленные на достижение конкретных целей (в расчёте на их регулярность!)
Очень радуют отзывы и рассказы родителей особых детишек, про маленькие, но столь важные успехи детей после этих занятий. Ещё больше радует и даже удивляет реакция детей- нам кажется, что ребёнок в прошлый раз вообще ни в чём не участвовал, не проявлял интереса, а в следующий приезд (причём нескорый, через длительный срок) констатируем, что он всё это время не только помнил и собак, и нас, и само занятие, но и ждал продолжения с нетерпением.

Что 100% позитивно - руководство общества "Дижванаги" несмотря на кризис ничуть не отчаивается, продолжает планомерно идти к своей цели и, не останавливаясь перед сложностями, реализует свои задумки! Мы познакомились с их новыми питомцами -будущими помощниками в реабилитации детей с особыми потребностями:
Image

Image

Занятие проводили Светлана Акимова и вельш-терьер Иво, Владислава Акимова и бордер колли Эрго, Елена Филонова и немецкая овчарка Прада.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby ewita » 24 May 2010, 09:20

Dresētājs ļoti gribētos kādreiz aizbraukt līdzi tādā pasākumā ( protams bez suņa-pagaidām)..vai ir kaut kas tāds iespējams?
P.s. manu ļoti labu draugu bērnam ir cerebriālā trieka... gribu iemācīties un viņiem palīdzēt :pastaiga:
Image
User avatar
ewita
Puppy
Puppy
 
Posts: 364
Joined: 15 Jan 2010, 12:26
Location: LV

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 24 May 2010, 09:29

ewita

Nākoša nodarbība Liepājas rajonā 5. jūnija 8-)
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 24 May 2010, 11:01

С кого мы берём пример, у кого учимся:
Канис-терапия: человек и его собака
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby Zuks » 24 May 2010, 15:36

Kādu šķirņu suņus parasti izmanto šādā terapijā? Vai var iet tā teikt "mājas vajadzībām" trenēties? Kā var novērtēt to vai suns ir atbilstošs kanisterapijai?
Zuks
Junior
Junior
 
Posts: 619
Images: 0
Joined: 13 Jan 2010, 14:29
Location: Salspils; Salspils novads

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 24 May 2010, 15:43

Var aiziet testēšanu un ja suns to izies var trenēties. Ilgi un dikti.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 29 May 2010, 12:44

В данный момент по Латвийскому радио-4 транслируется субботняя программа психологических советов "Что бы ни случилось", где в том числе и про канистерапию рассказываем- мы со Светой :) . И лично мне очень интересно было узнать как в Клайпеде работают с особыми детьми с дельфинами.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 04 Jun 2010, 13:00

šodien parādījas raksts par kanisterapijas nodarbību 23.05.10., bet mēs rīt braucam uz kartējo nodarbību uz Liepājas rajonu :)
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 08 Jun 2010, 13:26

В субботу, 5.06, группа "Учебного центра служебного и спотривного собаководства" ездила в Лиепайский район с очередным занятием по канистерапии. Наконец-то это были наиболее отвечающие своей истинной сути занятия! Работали с детьми индивидуально- контакт мы давно уже установили ;) Было очень много радостных моментов: ДЦПшники с огромным удовольствием работали наравне обоими руками (одна из них более плохо работает. Вообще-то конечно обе не особо хорошо работают...И не только руки). Мальчик (Харий, ДЦП), которому вообще невозможно сделать массаж из-за того, что он не расслабляется и дома не даёт к себе прикоснуться, лежал на собаках совершенно расслабленный, счастливый и без никаких проблем давал к себе прикасаться и массировать; мама не верила в подобное, была в хорошем смысле в шоке. Чего стоил разговор с другим мальчиком (Давис), которому не могут установить диагноз (с точки зрения чайника внешние проявления типа ДЦП. Интеллект сохранён полностью- обалденно разумный и развитой мальчик!): правой рукой провели от носа до кончика хвоста Эрго - при этом не только рука работает, весь корпус подключается. Предлагаю то же самое сделать левой рукой и малыш заявляет: "Я не могу, у меня левая рука плохо работает". Прикидываюсь Фомой Неверующим: "Не может быть! Давай попробуем". Несколько хитрых манипуляций с движением собаки, мальчёнка оглаживает Эрго от носа до кончика хвоста... И тут же разворачивается к маме с криком: "Мам, посмотри как я могу!!!" И самозабвенно сам начинает работать именно плохо работающей левой рукой :D
Также была кучка даунят. Ну и внепланово присобачили (от приручили :hih: ) 2,5 летнюю малышку (обычный ребёнок), которая боялась собак- гладила, общалась ;)
Кучка заданий на речь, координацию, и всё в виде игр с собаками- дети довольны и работали самозабвенно.
Работали 3 собаки, приблизительно 4,5 часа - вельштерьер Иво (Светлана Акимова), бордер колли Эрго (Владислава Акимова), немецкая овчарка Прада (Елена Филонова). Фото мои (те, что похуже- с видеокамеры. Мало- ну когда мне ещё и фоткать было успевать?) и Ингара Гудерманиса, "Дижванаги"

Далеко не всё и не всю работу успела увидеть, самой надо было работать с другими детьми т.к. в конце концов все кучкой приехали- в Лиепае мост развели, народ ждал пока можно будет проехать :) Часть работы своих коллег увидела только разбирая фотографии ;) Ну и не всех детей успевали фотографировать...

Монта, ДЦП:
Image

Image

Image

Image

Давис, диагноз не установлен:
Image

Image

Харий, ДЦП (тот самый неприкасаемый ;) ):
Image

Image

3-ёхлетняя Алисе, синдром Дауна:
Image

Имена всех детишек с синдромом Дауна боюсь напутать, поэтому безымянные:
Image

Image

Image

Последним приехал мальчик с синдромом Дауна, категорически не желающий контактировать и общаться (в этот раз у него не было настроения. В предыдущие разы был в рядах активистов). Пришлось пойти на очередную хитрость:
Image

Тихо и совсем незаметно влезаем в круг общения:
Image

И вот контакт установлен:
Image

Всё же, немного пообщавшись, мальчик предпочёл продолжить общение только с собакой:
Image
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby brex » 08 Jun 2010, 15:38

Super!! Skiet, ka gandariti no si darba ir visi - jus, sui, berni, vinu vecaki !! :) Un parsteidz sunu bezgaliga lausanas un uzticesanas!
User avatar
brex
Intermediate
Intermediate
 
Posts: 1313
Joined: 13 Jan 2010, 14:58
Location: Ogre

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 08 Jun 2010, 19:45

brex

Labi pamanīts! Gandarīti tiešam visi :)
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 09 Jun 2010, 10:48

Atrodam kārtējo rakstu par kanisterapiju, kurā piedalījamies: Suns kā dziednieks
(Tas pats, bet svaigi publicēts citur)
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 10 Jun 2010, 13:33

Šodien bijam ar iepazīšanās nodarbību Rīgas 225. bērnu dārzā, Ķengaragā. Grūti pateikt, kapēc līdz šīm laikam nebijam tajā dārzinā, nu bet tā nu ir... :akes: Jo tur ir grupa bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, un dārziņš speciālizējas tai skaitā ar darbu ar bērniem:
Ar garīgās attīstības traucējumiem (GAA)
Psihiskās attīstības aizture (PAA)

Un nekur nav jābrauc! 8-)

Nemaku pateikt cik bija (un vai bija) grūti pierunāt vadītāju piekrist šādai nodarbībai (komunicēja Svetlana Akimova), bet nu pēc nodarbības, ar svaigi nomazgātiem ar suņa mēli ausiem (Ergo darbiņš :hih: ), viņa izskatījas apmierināta. Un sadarbību turpināt griboša. Ceresim, ka izdosies!
Priekš bērniem sagatavojam nelielu priekšnesumu, kopējas spēles ar suņiem un pēc tam komunicēšana ar katru suni atsevišķi. Bildēja daudz, bet dārziņa darbinieki- varbūt dabūsim... Starp citu, nezinu kas priecājas vairāk- bērni vai audzētājas :)

Strādāja: velsas terjers Ivo un Svetlana Akimova, Vācu aitu suns Prada un Jeļena Filonova, border kollijs Ergo un Vladislava Akimova.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby FANE » 11 Jun 2010, 08:24

Dresetajs
Noņemu cepuri Jūsu priekšā! Kaut būtu vairāk tādu cilvēku, kas ar savu talantu un labestību spēj sniegt prieku tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. :jaa:
User avatar
FANE
Junior
Junior
 
Posts: 823
Joined: 14 Jan 2010, 11:26
Location: Jūrmala

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby just ERGO » 19 Jun 2010, 11:54

dresetajs wrote:Var aiziet testēšanu un ja suns to izies var trenēties. Ilgi un dikti.Labdien, vēlējos noskaidrot, kas jādara, lai izietu šādu testu un kādā vecumā sunim jābūt.

Paldies!
User avatar
just ERGO
Junior
Junior
 
Posts: 547
Images: 5
Joined: 14 Jan 2010, 12:32
Location: Mežciems

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby dresetajs » 21 Jun 2010, 22:07

Interesentiem! Ir iespēja sarīkot jūlijā kādu ... nu tipa sanaksmi saimniekiem ar suņiem, lai kopā parunātu, paskatītos suņus (ne testēt- vienkārši pakomunicēt). Rakstiet šeit kurus tas interesētu, infu arī šeit ievietosim :)
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: Kanisterapija jeb "Suņu terapija"

Postby ewita » 21 Jun 2010, 23:07

dresētāj mums būtu interese :jaa: ..tikai ,lūdzu,vismaz 1 nedēļu pirms izlikt laikus un vietu,lai varu saplānot :nadzinji:
Image
User avatar
ewita
Puppy
Puppy
 
Posts: 364
Joined: 15 Jan 2010, 12:26
Location: LV

Next

Return to Suņu sports

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron